top of page

BEHANDELINGEN

U kunt terecht voor algemene neurologische problemen, behandelingen en adviezen. 

Er is in de praktijk de mogelijkheid tot het verrichten van:

ELEKROMYOGRAFIE (EMG)

Een elektromyografie (EMG) is een diagnostische procedure om de gezondheid van spieren en de zenuwen die deze spieren controleren (motorneuronen) na te gaan. Bij een EMG kan zenuwschade, spierschade of problemen met de signalen tussen zenuw en spier worden vastgesteld. 

Motorneuronen versturen signalen die ervoor zorgen dat spieren samentrekken. Bij een EMG worden via een zeer klein apparaatje, een elektrode, deze signalen opgevangen via een naald in een spier. 

Een onderdeel van dit onderzoek is een zenuwgeleidingstudie waarbij via elektrodes op de huid aan te brengen de snelheid en de sterkte van signalen tussen 2 punten wordt gemeten. Deze waarden geven informatie over de gezondheid van geteste zenuwen. 

Een EMG is een procedure met een laag risico en complicaties zijn zeldzaam. Er is een klein risico op bloeding, infectie of zenuwschade waar de naald wordt geplaatst.  

Het onderzoek kan beter uitgevoerd worden als je geen crème of lotion aanbrengt thv. armen en benen voor het onderzoek. 

GEËVOKEERDE POTENTIALEN (EP)

Sensorische geëvoceerde potentialen meten elektrische activiteit in de hersenen in respons op stimulatie door geluid, licht of aanraking. Wanneer je hersenen door deze prikkels worden gestimuleerd worden signalen doorgestuurd via zenuwen naar de hersenen. Daar kunnen door elektrodes deze signalen gedetecteerd worden.

 

Deze 3 tests meten het antwoord op visuele, auditieve of elektrische stimuli.

Deze onderzoeken worden gebruikt om aandoeningen van de optische zenuwen, de hersenen of het ruggenmerg te diagnosticeren.

 

Er gaan geen belangrijke risico's gepaard met deze onderzoeken en ze zijn hoogstens een beetje oncomfortabel.

GON-INFILTRATIE/SUBOCCIPITALE INFILTRATIE

De grote occipitale zenuw (greater occipital nerve – GON) is een zenuw die belangrijk is in het gevoel van de huid aan de achterkant van het hoofd. Deze zenuw speelt een rol bij verschillende hoofdpijntypes.

 

Bij een zenuwinfiltratie wordt verdovende stof geïnjecteerd in de regio waar de zenuw dicht tegen de achterkant van de schedel aanligt. Dit gebeurt door middel van een fijne naald.

 

Na een dergelijke infiltratie kan de patiënt normaal gezien zelf naar huis rijden en de activiteiten van de rest van de dag normaal hervatten. 

BOTOX-INFILTRATIES

Botuline toxine blokkeert de vrijstelling van de neurotransmitter acetylcholine in de ruimte tussen de zenuw en spier. Dit zorgt voor een tijdelijke vermindering in de overactieve samentrekking van spieren. Het toxine speelt ook een rol bij de vrijstelling van bepaalde neurotransmitters die belangrijk zijn bij pijn. 

Botuline toxine is een erg effectieve behandeling voor verschillende aandoeningen van het bewegingsstelsel. Het wordt gebruikt bij abnormale houdingen of spasticiteit van arm of been en bij onwillekeurige bewegingen thv. gelaat of rond de ogen. 

Botuline toxine infiltraties kunnen ook gebruikt worden bij chronische migraine. 

 

In de praktijk is er de mogelijkheid om deze infiltraties te verrichten onder geleide van EMG. 

bottom of page